Tingkatan 3 : Indeks

  • Trainers
  • Muhamad Hafiz Ahmad Nasir |

Salam sejahtera,

Selamat datang ke kursus Tingkatan 3 : Indeks. Seperti yang dicadangkan didalam DSKP Matematik Tingkatan 3, Indeks merupakan topik pertama perlu dikuasi oleh pelajar dibawah bidang pembelajaran Nombor & Operasi. Oleh yang demikian kursus ini dicipta untuk memenuhi keperluan tersebut. Kebiasaannya topik ini mengambil masa 1 minggu untuk dipelajari disekolah dimana ianya menrangkumi pelbagai aktiviti. Diharapkan para pelajar dapat menghabiskan kursus ini dengan jayanya. 

Semoga berjaya.

Course Information

Objektif Pembelajaran

Bahan Pembelajaran

Penilaian

Coaches

Muhamad Hafiz Ahmad Nasir

Muhamad Hafiz Ahmad Nasir